Báo giá dịch vụ trang trí sinh nhật, thôi nôi, event sự kiện

TUỲ CHỌN 2 KÍCH THƯỚC BACKDROP – PHÙ HỢP MỌI NHU CẦU

Trang trí sinh nhật tại nhà chủ đề mặt trời bé gái

Backdrop size nhỏ – kèm 3 bục trang trí – nón bắp hộp quà.

Trang trí sinh nhật tại nhà chủ đề mặt trời 2 anh em

Backdrop size lớn – 1 bục trang trí – không có nón bắp hộp quà.

TIỆC ĐÃ TRANG TRÍ GÓI 5TR990

TIỆC ĐÃ TRANG TRÍ GÓI 9TR990

TIỆC ĐÃ TRANG TRÍ GÓI 14TR990

TIỆC ĐÃ TRANG TRÍ GÓI 21TR990