Báo giá dịch vụ trang trí sinh nhật, thôi nôi, event sự kiện

TUỲ CHỌN 2 KÍCH THƯỚC BACKDROP – PHÙ HỢP MỌI NHU CẦU

Trang trí sinh nhật tại nhà chủ đề mặt trời bé gái

Backdrop size nhỏ – kèm 3 bục trang trí – nón bắp hộp quà.

Trang trí sinh nhật tại nhà chủ đề mặt trời 2 anh em

Backdrop size lớn -không có nón bắp hộp quà.

THAM KHẢO TIỆC TRONG GÓI

THAM KHẢO TIỆC TRONG GÓI

THAM KHẢO TIỆC TRONG GÓI

THAM KHẢO TIỆC TRONG GÓI