Trang trí thôi nôi chủ đề Baby Shark – bé Subin

Điệu nhảy Baby Shark siêu hót trên youtube đã được team nhà Partydesign mang lên tiệc dành cho bé Subin.