Trang trí 20-11 văn phòng Suntory Pepsico, bộ chữ 3D kèm bóng bay, bóng thả trần

Giá tham khảo:

Giá sản phẩm mang tính chất tham khảo. Quý khách có thể:

  • Giảm bớt / hoặc tăng thêm hạng mục.
  • Chỉnh sửa thiết kế: thay đổi màu sắc, bố cục, font chữ.
  • Yêu cầu thiết kế mới.

Gói trang trí 20/11 của văn phòng Pepsico bao gồm:

  • Kích thước: Bộ chữ 3D nội dung Happy 20-11 Teacher’s Day
  • Sticker dán tường.
  • 2 chùm bóng bay
  • Bóng bay thả trần
  • Bóng bay thả trần
Trang trí 20-11 văn phòng Suntory Pepsico, bộ chữ 3D kèm bóng bay, bóng thả trần