Backdrop trang trí họp lớp – kỷ niệm 30 năm ngày tựu trường

Giá tham khảo:

9,000,000

Giá sản phẩm mang tính chất tham khảo. Quý khách có thể:

  • Giảm bớt / hoặc tăng thêm hạng mục.
  • Chỉnh sửa thiết kế: thay đổi màu sắc, bố cục, font chữ.
  • Yêu cầu thiết kế mới.

9,000,000

Backdrop trang trí họp lớp - kỷ niệm 30 năm ngày tựu trường